Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Opis sztandaru Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Sztandar o wymiarach 86 cm x 86 cm  jest wykonany z tkaniny syntetycznej przytwierdzonej do drewnianego, toczonego drzewca, zakończonego metalową głowicą w kształcie godła państwowego – orła w koronie. Na drzewcu są umieszczone gwoździe z nazwiskami fundatorów sztandaru.
Lewa strona sztandaru ma żółte tło. Na nim, u góry, została umieszczona nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej. Centralne miejsce zajmuje wizerunek dworku, w którym w latach przedwojennych mieszkała rodzina Nałkowskich. Białe ściany budynku, ozdobione brązowymi okiennicami, pięknie odbijają od otaczającej go zieleni. To bardzo  ważny element sztandaru, gdyż pisarka w wielu utworach podkreślała swą miłość do "domu nad łąkami"
i zachwyt nad niepowtarzalną przyrodą Górek. Obecnie w urokliwym dworku mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
Obok wizerunku muzeum, po prawej stronie, znajduje się logo naszego gimnazjum. Dominują w nim trzy symboliczne elementy: niebieska litera "G" otacza otwartą, zapisaną księgę, na tle której widnieje czerwona cyfra "1".
Na dole widnieje nazwa naszego miasta – WOŁOMIN oraz data nadania imienia szkole i  przekazania gimnazjum sztandaru   przez Radę Rodziców – 15 V 2006r.
Prawa strona sztandaru ma czerwone tło. W centralnej jego części jest umieszczone godło Polski – orzeł w koronie ( barwy srebrnej  z elementami złotej). Ponad nim znajduje się wyszyty złotymi literami napis: "BÓG – HONOR – OJCZYZNA". Całość symbolu szkoły dopełniają  frędzle w złotym kolorze, którymi obszyto sztandar.
Stanowienie pocztu sztandarowego to wielki honor i zaszczyt dla uczniów, dlatego w naszym gimnazjum jest prowadzona Księga Pocztów Sztandarowych. Dzięki temu chorąży i asysta  na stałe zapisują się na kartach historii Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.  
  1. Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem Polski- Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
  2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.
  3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego sprawują ją uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.
  4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
  5. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie.
Skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży – uczeń klasy trzeciej;
asysta – dwie uczennice klasy trzeciej.
Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym  kolorem białym do góry.
- białe rękawiczki. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:
  • Uroczystości rocznicowych Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości i nadania Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej
  • Ceremonii ślubowania klas pierwszych
  • Ceremonii przyrzeczenia klas kończących szkołę
  • Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 
do góry